​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

Rechtspraak

CASSLEX

​Dezelfde informatie wordt gerangschikt per uitgelegde wetsbepaling 
in "Casslex". 

1994-2014 2015-2023

afkortingen

U ​vindt een lijst van afkortingen die regelmatig worden gebruikt in arresten van het Hof van Cassatie.

​Verwijzingen & Afkortingen  ​ ​Trefwoordenlijst  ​ ​Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten en hun volledige benaming  ​