​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

Over het hof

Er bestaat voor geheel België een Hof van Cassatie.
Dit Hof treedt niet in de beoordeling van de zaken zelf.

​Artikel 147 van de Grondwet

de zetel

De eerste voorzitter

Eric de Formanoir de la Cazerie

Lees meer

​Het Hof bestaat uit drie kamers

 ​​Alle kamers hebben een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Een kamer is in de regel samengesteld uit vijf leden. Voor zaken waarvan de oplossing voor het Hof en het parket als vanzelfsprekend lijkt zonder opzoekingen en specifiek debat, worden drie leden geacht te volstaan om tot een oordeel te komen. Een voltallige kamer is samengesteld uit negen leden. Dergelijke zetelen in meer principiële zaken waarin het voor de eenheid van de rechtspraak belangrijk is dat de twee afdelingen van een kamer samen beslissen.
Wanneer het Hof zetelt in verenigde kamers, is het in beginsel samengesteld uit alle leden van het Hof. Het getal moet echter oneven zijn. Het minimum aantal is elf.

samenstelling van de zetel op 31 december 2023 (PDF)   ​​​Historisch overzicht van de magistraten van de zetel (PDF)  ​ ​​​​​Historisch overzicht van de eerste voorzitters (PDF)  ​
ICT
BUDGET
​Communicatie
P&O
​overeenstemming der teksten
​Documentatie