​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

toegang tot het hof

Justitiepaleis- Poelaertplein 1 - 1000  Brussel

​Neem contact op met de veiligheidsdienst: 02/508.60.63

​De griffie van het Hof is voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur (Art. 1 Koninklijk beslut van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechbanken open zijn).

​Het parketsecretariaat is telefonisch ​bereikbaar alle werkdagen van 08.30 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

​De rechtszittingen vangen aan vanaf 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

​Zo het Hof uitspraak doet na de openingsuren van de griffie kunnen de partijen of hun raadslieden vóór 17.00 uur het parketsecretariaat vragen om door de zittingsmagistraat van het openbaar ministerie verwittigd te worden van de inhoud van het arrest.

FAQ

​​Hoe stel ik een vraag over een procedure?

Indien u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure voor het Hof van Cassatie, kijk dan naar de lijst van de vastgestelde zaken onder het tabblad "hangende zaken" of richt een brief of e-mail aan de griffie van het Hof van Cassatie met vermelding van uw vraag en zo mogelijk de volgende gegevens: het rolnummer van het Hof van Cassatie, de datum van het cassatieberoep, de partijen, de datum en het referentienummer van de bestreden uitspraak en het rechtscollege dat de bestreden uitspraak gewezen heeft.  

Indien uw vraag betrekking heeft op het parket van het Hof van Cassatie, richt dan een brief of e-mail met voornoemde gegevens aan het parketsecretariaat van het Hof van Cassatie.

​Waar kan ik een rechterlijke uitspraak zoeken?

Consulteer Juportal, de databank van de rechterlijke orde. Als de uitspraak niet is opgenomen in de databank, vraag dan de rechtbank of het hof een afschrift van de beslissing. Om privacyredenen kan de rechtbank of het Hof beslissen geen inzage toe te staan.

​Hoe kan ik een klacht indienen over de werking van het gerecht?

Hebt u een algemene klacht over de werking van de rechtbanken en parketten, dan kunt u een klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie. Voor meer informatie over het indienen van klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie kunt u terecht op https://hrj.be/nl

​Contactgegevens