​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

Toegankelijkheidsverklaring

Het Hof van Cassatie verbindt zich ertoe zijn website toegankelijk te maken in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. De tekortkomingen en de vrijstellingen worden hieronder vermeld.

Toegankelijkheidsrapport

Wachten op de resultaten van de vereenvoudigde audit die in maart wordt uitgevoerd

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk:

  • de meeste PDF-bestanden; 
  • de dropdownmenu’s (wordt binnenkort aangepast);
  • bepaalde delen met uitvouwbare secties (wordt binnenkort aangepast);
  • de rubriek Laatste nieuws (wordt binnenkort aangepast);
  • de video van de plechtige openingszitting die via YouTube oproepbaar is, bevat geen ondertiteling.

Deze informatie zal worden aangevuld na de resultaten van de vereenvoudigde audit die in maart 2024 is uitgevoerd.

Voorgestelde alternatieven

Tegen het einde van deze maand zullen het keuzemenu en de rubriek Laatste nieuws volledig toegankelijk zijn. Ondertussen vermeldt elk hoofditem van het menu de bestanddelen van het onderliggende menu. De informatie is dus voor iedereen beschikbaar.

De uitvouwbare secties worden binnenkort herwerkt (vóór eind juni 2024).

De pdf’s worden herbekeken om ze in overeenstemming te brengen met de toegankelijkheidsregels. Er wordt naar de toegankelijkheid van meer dan 50% van de pdf’s gestreefd tegen eind 2024. Enkel pdf’s die gedigitaliseerde informatie bevatten, zullen niet-toegankelijk blijven (mercuriales vóór 2014).

Wilt u toch een toegankelijke versie ontvangen van bepaalde documenten, stuur dan een e-mail naar cass.sasd@just.fgov.be.

Vrijstellingen

De video-opname van de plechtige openingszitting werd niet door het Hof van Cassatie gerealiseerd of gepubliceerd. Op deze website wordt enkel de link naar het YouTube-kanaal van de FOD Justitie gedeeld.

De mercuriales van de jaren vóór 2014 werden vóór 23 september 2018 gepubliceerd. Ze worden beschouwd als archieven. Bovendien bevinden zich onder deze documenten gedigitaliseerde boeken, evenals gedigitaliseerde teksten die met een typmachine werden opgesteld. Het ligt niet binnen onze mogelijkheden om die toegankelijk te maken.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of een opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Wenst u niet-toegankelijke delen van de website te gebruiken?

Meld het ons via cass.sasd@just.fgov.be. 

We bekijken hoe we u kunnen helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van ons kreeg?

Neem dan contact op met de federale ombudsman.

De federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be


Deze verklaring is op 13/03/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 13/03/2024.